Tarak Kemiği Kısalığı

Doğuştan kısa parmağın en ideal tedavisi; kemiğin kesilerek dışarıdan external fixator denilen bir cihazın kemiğin kesilmesi suretiyle takılması ve hastanın bunu her gün 1 mm kadar çevirip uzatması ile yapılmasıdır. Buna tedrici uzatma denir. Hasta bu cihazı ortalama 1,5 ay kadar ayağında taşımaktadır. Bunun sonucunda kemik ulaşması gereken boya tedrici olarak ulaşmış olur.

Diğer yöntem ise cihazın tercih edilmediği durumlarda uygulanan akut düzeltmedir. Bu yöntemde; kemik kesilir, hastanın kalçasından belli bir uzunlukta kemik alınır ve araya konur. Dışarıdan bir cihaz taşımadan yapılan bu yöntemde komplikasyon oranı diğer yönteme göre daha fazladır.

Doğuştan 4. Tarak Kemiği

Kısalığı Ameliyatı Öncesi

 Ameliyat Sonrası
Resim11 Resim12