Ameliyatla Ayak Güzelliği

Ameliyatla Ayak Güzelliği

Ayak Ameliyatı
Ayak Estetiği Ameliyatı

Ayaklarımız gizli kalmış, üzerinde en az konuşulan güzellik objeleridir. Görüntüsü için gereken önem verilmeli fakat öncelikli amaç, fonksiyonel bozukluk ve ağrının giderilmesi olmalıdır. Ülkemizde burun ve meme estetiği gibi çok yapılan operasyonlar dışında son dönemlerde ayak estetiği de oldukça rağbet görüyor. Ayak ve Ayak Bileği Cerrahı Prof. Dr. Tahir Öğüt konuyla ilgili bazı açıklamalarda bulundu;

Estetik ameliyatı dendiğinde akla genellikle burun veya meme estetiği gelir. Eskiden bu tür ameliyatlar çok sıra dışı hatta birçokları tarafından gereksiz sayılırdı. İçinde bulunduğumuz 21. Yüzyılda ise insanların beğenmedikleri yerlerini ameliyatla düzelttirmeleri çok normal karşılanmakta, burun ve meme estetiği artık çok sıradan sayılmaktadır. Dış güzellik denince artık tepeden tırnağa güzellik algılanmaktadır.

Ayaklarımız gizli kalmış, üzerinde en az konuşulan güzellik objeleridir. Ayaklar gizli kalmıştır çünkü pek göz önünde değildirler ve “ayak”lardan bahsetmek bizim toplumumuzda genelde pek hoş karşılanmadığı gibi bu konu“güzellik” kavramıyla da bağdaştırılamayabilir. Hatta “dost başa düşman ayağa bakar” diye bir atasözümüz bile vardır. Ayaklardan fazla bahsetmemenin altında gülünç duruma düşmekten duyulan kaygı da vardır.

Oysa gerçek durum biraz farklıdır. “Ayak fetişizmi”nin erkekler arasındaki en yaygın fetişizm türü olduğu bildirilmektedir. “Ayak” takıntısı olan erkeklerin sayısının hiç de az olmadığı, internette fetişizmle ilgili sitelerin ayak sağlığı ile ilgili olan sitelerden çok daha fazla olmasından da anlaşılabilir. Gerçekten de her yeri güzel fakat ayakları çok çirkin bir insan bazılarına itici gelebilir. Bu durumun tam tersi de çok mümkündür. Yani çok güzel ayaklarından başka bir estetik özelliği olmayan insanlar da bazılarına çok çekici gelebilir.