Açık Yaralı Kırıklar

Açık Yaralı Kırıklar

Açık Yaralı Kırıklar

Açık yaralı kırıklar mukozayı delerek dış ilişki durumuna geçen kırıklardır. Ateşli siyah yaralanmaları, trafik kazaları, spor yaralanmaları ve yüksekten düşme sonucu olan durumlarda karşılaşmaktayız. Bu tür yaralanmalarda yumuşak dokuda çok fazla yaralanma görülmektedir. İlk müdahale çok önemli olup dikkat edilmelidir. Kırılan kemik çok keskin olacağı için dikkatli hareket edilmelidir. En sık kullanılan sınıflandırma Gustillo-Anderson sınıflandırmasıdır.

  1. Açık müdahale,
  2. Antibiyoterapi,
  3. İrrigasyon+debridman,
  4. Kırık stabilizasyonu,
  5. Yara kapatılması,
  6. Kemik greflenmesi ve
  7. Rehabilitasyon şeklindedir.